Belka
Wtorek, 25 Czerwca 2019   imieniny: Dorota, Lucja, Wilhelm
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Konkurs na opiekę nad wolno żyjącymi kotami.

Data publikacji: 2012-07-01, Data modyfikacji: 2012-07-01
A A AWydrukDrukuj  
 

W konkursie uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców miasta zwanej dalej Podmiotami.

Szczegółowe warunki realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu przedstawia załączona tabela .Na wsparcie realizacji niniejszego zadania Miasto przeznaczy w 2012 r. dotację w łącznej wysokości 10 000 zł .

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie oferty na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25) wraz z określonymi w tym formularzu załącznikami oraz innymi dokumentami wskazanymi przy realizacji tego zadania. Formularze oferty wraz z niniejszym ogłoszeniem dotyczącym otwartego konkursu ofert można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w pokoju nr 5.

Również w ww. Referacie należy składać oferty - w terminie do 25 lipca 2012 r. do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17 w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2012 roku do godz. 16.00.

Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową na posiedzeniu, które odbędzie się 27 lipca 2012r. o godz. 10.00 w sali nr 210 Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Prace Komisji nad oceną ofert mogą obserwować – bez prawa głosu - przedstawiciele Podmiotów, których oferty są w trakcie rozpatrywania.

Warunkiem przyznania Podmiotowi dotacji jest wybranie jego oferty w postępowaniu konkursowym oraz zawarcie umowy określającej zasady realizacji zadania i rozliczania otrzymanych przez Podmiot środków finansowych.

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja:
1)ocenia możliwość realizacji zadania przez Podmiot,
2)ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3)ocenia proponowaną. Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których Podmiot będzie realizować zadanie publiczne,
4)w przypadku wspierania realizacji zadania uwzględnia planowany przez Podmiot udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5)uwzględnia planowany przez Podmiot wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
6)uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Podmiotów, które latach poprzednich realizowały zlecone zadani publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Oferty wraz z załącznikami złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, złożone po terminie, nie podpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja Konkursowa może rozpatrzyć ofertę zawierającą braki formalne pod warunkiem uzupełnienia ich we wskazanym przez Komisję Konkursową terminie.

Wyniki konkursu podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński. Podmioty zostaną poinformowane na miejskiej stronie internetowej www.stargard.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17. Nie przewiduje się oddzielnego powiadomienia Podmiotów o wynikach konkursu.

Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego:
1.zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, do przesunięcia terminu składania ofert,
2.zakłada możliwość zawarcia umowy o wspieranie zadania publicznego na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. W przypadku podpisania ww. umowy wysokość kwoty na realizację zadania będzie corocznie aneksowana po zatwierdzeniu Budżetu miasta przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim. W przypadku, gdy Rada Miejska nie przeznaczy środków na realizację danego zadania, Prezydent Miasta rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, a zaangażowanym Podmiotom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia,
3.zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania,
4.w przypadku nie przyjęcia przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim Budżetu miasta na lata 2013 r.- 2014 r. przedłożonego przez Prezydenta Miasta, zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umów na realizację zadania, na które nie będzie zabezpieczenia finansowego. Oferentom nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

, Źródło artykułu: http://www.stargard.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
 
Polecane

DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
stargardzki

Powiat stargardzki - powiat w województwie zachodniopomorskim (północna część) ze stolicą w Stargardzie (Szczecińskim). Zaliczają się do niego gminy Stargard (gmina miejska), Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Suchań, Dolice, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard (gmina wiejska). Powstał w 1999 roku.

Powiat zaprasza na swoje ziemie bogatą ofertą atrakcji, które wynikają także z naturalnych uwarunkowań. Jeziora pozwalają na żeglowanie, nurkowanie, a i wędkarze zamoczą tu kija. Las oferuje swoje skarby w postaci dorodnych grzybów i jagód, każdemu, kto zdecyduje się na spacery wśród różnorodnego drzewostanu. Na szlaki turystyczne można wybrać się zarówno pieszo, jak i na rowerze. Istnieje też możliwość spływów kajakiem. Trzeba pamiętać o zabytkach w postaci drewnianych kościołów na wsiach oraz pałaców i dworków.   

 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola